За мен

Тук ще опиша някои от проектите си.
Ако някой иска да бъде част от експерименталните системи и да има съвременна система за климатизация, може да се свърже с мен и да обсъдим подробности.
0878 62 30 50 – инж. Емил Пенчев
e-mail: phoenix.em.ood@gmail.com
skype: emo_vp

термопомпена инсталация

Бих искал също така да опиша какъв е редът за изграждане на подобна система.

1. Най-важното е да се направят изчисления за топлинните загуби на обекта за климатизация. Когато става въпрос за “топлинни загуби”, в Интернет има различни калкулатори, според които можем сами да изчислим мощността, която е необходима, за да стоплим дадено жилище. Тези загуби се изчисляват в зависимост от коефициентите на стените, таваните, подовете и прозорците. Само по този начин ще разберем каква е реалната необходимост от топлинна мощност. Тези изчисления ще са ориентировъчни, понеже за напълно точни резултати се налага да се добавят множество допълнителни критерии. Такива са например разположение на жилището спрямо слънцегреенето, точно местоположение с координати, надморска височина, брой обитатели и дори предвиденото оборудване (телевизори, хладилници и други електроуреди), както и цветове и сенки, падащи от съседни обекти. Въпреки това след като направим дори и по-прости изчисления, с помощта на онлайн калкулатор, ще добием сравнително ясна представа каква е необходимата мощност, за да климатизираме жилището.

– След като сме направили тези изчисления за всяка една стая, ще знаем къде какви отоплителни тела ще трябва да инсталираме.

2. Много важен въпрос, на който трябва да се отговори в началото, е дали ще изграждаме системата само за отопление, или ще я използваме и за охлаждане!

3. Следващият момент от голямо значение е избирането на подходящ климатик с достатъчен запас от мощност. Трябва да го изберем според номиналната му мощност, а не максималната указана.

4. След като знаем какви са загубите и с какъв климатик ще осигурим необходимата мощност, трябва да изчислим какъв топлообменник (ТО) ще трябва да инсталираме, за да работи правилно системата. Много е важно да изберем ТО с правилния брой пластини. За целта трябва да определим каква помпа ще използваме, както и в какъв режим ще работи тя. За много големи инсталации или за силно денивелирани системи понякога помпата трябва винаги да работи на максималния си дебит, иначе най-дългите магистрали и крайните точки ще останат студени. Това означава, че работният дебит на инсталацията е много важен за изчисленията.

5. Вече можем да започнем с асемблирането на инсталацията.

БележкаМ

По мое мнение не е желателно да се смесват две различни температурни системи, напр: подово отопление и радиатори, или подово отопление и конвектори. В моите инсталации се старая да не допускам това. Ето накратко и причината.

Подовото отопление е напълно друг вид система, поради своя инертност и сложността на изчисляване на мощностите, затова моята препоръка е то да не се комбинира с радиатори или конвектори. Разбира се, става дума само за случаите, когато използваме термопомпа. При работа с котел или камина получената енергия е от друг характер. Там няма голямо значение дали сме хвърлили още една цепеница в огъня, за да стоплят както подовото, така и радиаторите и бойлера. Но когато говорим за изчислен баланс на мощност: необходима и отдадена, то е по-добре тези инсталации да са с отделни енергоизточници.